Liptovské pekárne a cukrárne V Č E L A-Lippek s.r.o.